312, Cumberland House,

80 Scrubs Ln, London NW10 6RF

E-mail

kontakt@odszkodowania.uk

Najwyższe odszkodowanie powypadkowe – tylko z naszą kancelarią!

Jeśli uległeś nieszczęśliwemu wypadkowi w miejscu publicznym, odczuwasz ból i cierpienie masz możliwość otrzymania jak najwyższego odszkodowania za szkody. Do przykrych incydentów w sklepach, urzędach, czy na chodnikach dochodzi bardzo często. Nieodśnieżone trakcje komunikacyjne, mokra podłoga, czy wadliwe maszyny są najczęstszymi przyczynami wypadków w miejscach publicznych. Warto pamiętać, że wynikają one z zaniedbań właściciela lub zarządcy obiektu. Dlatego też prawo brytyjskie umożliwia osobom, które odczuwają ból lub dyskomfort po wypadku wystąpienie o odszkodowanie za poniesione szkody.

Nasza kancelaria udziela bezpłatnych porad i darmowej analizy sprawy wszystkim swoim klientom. Jeśli masz wątpliwości, czy należy ci się odszkodowanie powypadkowe, zadzwoń do naszych specjalistów. Ocenimy twoje szanse na wygraną i pomożemy poprowadzić sprawnie i skutecznie sprawę.

Działamy w oparciu o zasadę No win no fee. Oznacza ona, że jeśli nasza współpraca nie przyniosła dla ciebie wygranej sprawy, nie poniesiesz żadnych kosztów prowizyjnych. Nic zatem nie tracisz, a współpracując z nami, możesz tylko zyskać. Wywalczenie dla ciebie wysokiej rekompensaty za ból i cierpienie, których doznałeś po wypadku jest dla nas bardzo ważne. Dokładamy wszelkich starań, aby sprawa była rozwiązana pomyślnie. Z determinacją dążymy do tego, aby dokładnie  zapoznać się z twoją sytuacją i wszystkimi okolicznościami, w których poniosłeś straty. Zdrowie i życie człowieka jest najwyższym dobrem, dlatego naszym zadaniem jest wywalczenie dla ciebie maksymalnej  rekompensaty. W przypadku, kiedy wygramy sprawę o możliwie najwyższe odszkodowanie powypadkowe za twoje straty, pobierzemy prowizję, ale nie większą niż 25% kwoty świadczenia odszkodowawczego. Wybierając współpracę z naszą kancelarią, decydujesz się na optymalne rozwiązanie.

Co wpływa na najwyższe odszkodowanie za wypadek?

Nasi specjaliści od odszkodowań zawsze dokładnie analizują sprawę i oceniają możliwości uzyskania maksymalnie wysokiej kwoty rekompensaty. W skład całego świadczenia odszkodowawczego wchodzi zarówno zadośćuczynienie za utracone zdrowie, jak i rekompensata za wszelkie pozostałe krzywdy materialne i niematerialne spowodowane wypadkiem.

Na wysokość odszkodowania powypadkowego ma wpływ wiele czynników. Staramy się na podstawie przygotowany przez nas materiał dowodowy uzyskać maksymalną rekompensatę. Pod uwagę bierzemy?:

 • stopień i natężenie obrażeń;
 • wiek poszkodowanego;
 • stan zdrowia przez wypadkiem;
 • konieczność i zakres leczenia oraz rehabilitacji powypadkowej;
 • stopnia utraty zdolności do pracy oraz do samodzielnej egzystencji;
 • długość procesu leczenia i powrotu do stanu zdrowia sprzed wypadku;
 • wpływ wypadku na życie codzienne.

Bardzo ważne jest zatem zbieranie pełnej dokumentacji medycznej, zarówno na temat diagnozy, przebiegu leczenia, jak i z koniecznej rehabilitacji. W niektórych przypadkach tak jak np. w sytuacji wystąpienia z roszczeniami o odszkodowanie za zaniedbania medyczne, konieczne jest zebranie odpowiednich ekspertyz od niezależnych biegłych. Nasza kancelaria współpracuje z odpowiednim zespołem niezależnych specjalistów medycznych, tym samym ułatwiamy ci przebieg sprawy.

Co wchodzi w skład odszkodowania za wypadek?

Staramy się dla naszych klientów wstępnie oszacować możliwość wygrania jak najwyższego odszkodowania powypadkowego. Analizujemy każdą sytuację indywidualnie, gdyż podczas rozmaitych wypadków dochodzi do najróżniejszych uszczerbków, wiele zależy również od ogólnego stanu zdrowia poszkodowanego z czasu przed wypadkiem. Istotne jest, że prawo umożliwia wystąpienie z roszczeniami o odszkodowanie za uszczerbek na zdrowiu oraz za inne straty poniesione w wyniku wypadku, a w szczególności:

 • rekompensata za szkody na zdrowiu (ból i cierpienie);
 • zwrot kosztów leczenia i rehabilitacji;
 • sfinansowanie dalszego koniecznego leczenia i rehabilitacji;
 • zwrot kosztów dojazdu na leczenie:
 • wypłata rekompensaty za utracone zarobki oraz zdolność do pracy;
 • rekompensata za uszkodzone lub zniszczone mienie: samochód, sprzęt elektroniczny, rzeczy osobiste, odzież, telefon itp.
 • zwrot kosztów utrzymania opieki nad poszkodowanym.

Kalkulator odszkodowań powypadkowych w UK

Na podstawie zebranych informacji od klienta, na temat okoliczności wypadku, zebranego materiału dowodowego oraz zakresu obrażeń powstałych podczas wypadku nasi prawnicy starają się wskazać na konkretne wytyczne zawarte przez Kolegium Sądowe (The Judicial College) w Guidelines for the Assessment of General Damages in Personal Injury. Są to sugerowane zakresy odszkodowań za różne szkody na zdrowiu.

Skutki obrażeń głowy:

Uszkodzenia głowy i mózgu: £13,000 – £344,500

Uszkodzenia utrata słuchu: £5,900 – £120,000

Całkowita strata wzroku i słuchu: £56,070 – £354,260

Utrata oka lub wzroku w jednym oku: £7,990 – £57,590

Złamania kości twarzy: £13,080 – £32,210

Złamania nosa: £1,500 – £20,280

Złamania kości policzkowych: £2,040 – £13,840

Złamania kości szczękowej: £5,660 – £39,940£38,500

Małe uszkodzenia wzroku: £3,460 – £7,650

Uszkodzenia zębów: £1,900 – £33,430

Uszkodzenia zmysłu słuchu i wzroku: £1,900 – £344,500

Głuchota, szumy uszne: £42,730

Zgłoś
Wypadek

Zadzwoń jut teraz po bezpłatną konsultację: 020 3670 1616

footer-logo

Prawnicy ds. odszkodowań powypadkowych, którym mogą Państwo zaufać. Zapraszamy do kontaktu.