312, Cumberland House,

80 Scrubs Ln, London NW10 6RF

E-mail

kontakt@odszkodowania.uk

Odszkodowanie za wypadek ze skutkiem śmiertelnym

Odszkodowanie za wypadek ze skutkiem śmiertelnym

Odszkodowanie za wypadek ze skutkiem śmiertelnym

Niestety w wyniku wypadków nierzadko dochodzi do ofiar śmiertelnych. Jest to najbardziej traumatyczne przeżycie dla rodziny. Nagła śmierć może być skutkiem wypadku drogowego, wypadku w pracy, bądź też w innym miejscu publicznym. Jest to niezwykle trudna sytuacja dla bliskich ofiary, wiąże się ze stresem i smutkiem. Odszkodowanie za śmierć w wyniku wypadku nie jest jednak przyznawane automatycznie, wymaga wszczęcia procedury odszkodowawczej. Dlatego nasi prawnicy służą swoją pomocą, wiedzą i doświadczeniem, aby w tych trudnych chwilach dla najbliższych ofiary, wystąpić w ich imieniu o uzyskanie odszkodowanie za wypadek śmiertelny. Nasi prawnicy zdają sobie sprawę, że w tak smutnych okolicznościach, bliscy ofiary nie zaprzątają sobie głowy sprawami finansowymi. Dlatego też działając w oparciu o zasadę No win, no fee możemy poprowadzić skuteczną procedurę odszkodowawczą. Poszkodowani zatem nie ponoszą kosztów związanych z prowizją bez uprzedniego wygrania odszkodowania. Niezależnie więc od tego, w jakich okolicznościach doszło do wypadku śmiertelnego, można zwrócić się do nas po wsparcie w uzyskaniu zabezpieczenia finansowego w formie odszkodowania za wypadek śmiertelny.

Kto może ubiegać się o odszkodowanie za wypadek ze skutkiem śmiertelnym?

O odszkodowanie za wypadek śmiertelny mogą wystąpić bliscy ofiary. Uprawniona jest nie tylko najbliższa rodzina, czyli rodzice, dzieci, rodzeństwo, ale również osoby pozostające w związku partnerskim, konkubenckim, byli małżonkowie, jak również inne osoby, które pozostawały w bliskim związku z tragicznie zmarłym. Prawo określa, że są to wszystkie osoby, które według ustawy lub testamentu mogłyby dziedziczyć po zmarłym, lub osoby, które były wcześniej od niej zależne finansowo. Można również ubiegać się o odszkodowanie za śmierć nienarodzonego dziecka oraz za szkody prenatalne. Jeśli nie wiesz, czy możesz ubiegać się o odszkodowanie za śmierć w wypadku bliskiej ci osoby, skorzystaj z poufnej i bezpłatnej porady naszych prawników.

Sprawy o odszkodowanie za śmierć spowodowaną wypadkiem są niezwykle delikatne i wymagają od naszych prawników wysokiej dyskrecji, zrozumienia i zaangażowania. Mamy świadomość, że pieniądze nie zrekompensują bólu i cierpienia po utracie bliskiej osoby, ale w wielu przypadkach taka nagła śmierć wiąże się również z powstaniem trudności finansowych. Dlatego tak ważne jest powierzenie sprawy prawnikowi, który skutecznie poprowadzi sprawę o rekompensatę.

Kiedy można ubiegać się o odszkodowanie za wypadek śmiertelny?

Większość wypadków, w wyniku których ktoś ponosi śmierć, jest podstawą do wystąpienia o odszkodowanie. Zazwyczaj bowiem do wypadku dochodzi w wyniku działania lub zaniedbania osób trzecich. Niezależnie zatem, czy do wypadku doszło w wyniku nieostrożnej jazdy samochodem, podczas pracy w złych warunkach, w wyniku chorób zawodowych, zaniedbań podczas operacji medycznych, czy innych przyczyn, można zwrócić się o rekompensatę. Jeśli nawet bliscy ofiary mają wątpliwości co do przyczyn nieszczęśliwego wypadku, warto skontaktować się z naszymi prawnikami, którzy specjalizują się w trudnych sprawach odszkodowawczych. Nasi eksperci w poufnej, dyskretnej rozmowie określą możliwości uzyskania wysokiej rekompensaty za wypadek ze skutkiem śmiertelny, a także poinformują o przebiegu całej procedury. W przypadku, kiedy do odszkodowania są uprawnione również niepełnoletnie dzieci, sąd decyduje o zabezpieczeniu odszkodowania za wypadek śmiertelny na koncie, aż do czasu osiągnięcia przez dzieci pełnoletności.

Mając na uwadze szczególną delikatność tej sprawy nasi prawnicy postarają się najdokładniej odpowiedzieć na wszystkie pytania i udzielić wszelkiego wsparcia w przebiegu procedury odszkodowawczej. Nasza kancelaria nie pobiera żadnego honorarium, do czasu wygrania sprawy w myśl zasady No win, no fee.

Jakie odszkodowanie należy się za wypadek ze skutkiem śmiertelny?

Śmierć osoby bliskiej jest traumatycznym przeżyciem. Przede wszystkim wiąże się z bardzo silnymi negatywnymi emocjami, żalem smutkiem, a także niepewnością, związaną często z osamotnieniem i pozbawieniem wsparcia społecznego i finansowego. Chociaż każda sprawa jest inna, nasi prawnicy potrafią ocenić możliwości uzyskania odszkodowania i zadośćuczynienia za wszystkie skutki związane ze śmiercią w wypadku bliskiej osoby. Dlatego też zapoznawszy się ze sprawą możemy oszacować szanse na uzyskanie odszkodowania w następujących ramach:

- odszkodowania za żałobę tzw. Bereavement award, czyli ustalonej stałej kwoty wypłacanej w oparciu o Ustawę o Wypadkach Śmiertelnych 1976 za utratę bliskiej osoby. Obecnie kwota ta wynosi £15,120. O ten typ odszkodowania może wystąpić jedynie małżonek, partner w związku cywilnym bądź rodzic, jeśli dziecko było niepełnoletnie.

- odszkodowanie za utratę wsparcia finansowego tzw. Dependency claim, jest ono ustalane indywidualnie na podstawie obliczeń kosztów, które odtąd będą musieli ponosić bliscy w związku ze zmarłą osobą,

- odszkodowanie za utratę bliskiej osoby, żal i cierpienie,

- odszkodowanie za ból i cierpienie zmarłego w związku z wypadkiem, jeśli do śmierci nie doszło natychmiast po zdarzeniu,

- utracone zarobki oraz utracone zarobki w przyszłości,

- zwrot kosztów pogrzebu i pochówku,

- rekompensatę za poniesione wydatki za dojazdy do szpitala, transport, koszty medyczne lub prawne.

W celu określenia możliwości i zakresu uzyskania odszkodowania za wypadek śmiertelny, skontaktuj się z naszą kancelarią. Sprawa o odszkodowanie za wypadek ze skutkiem śmiertelnym jest przedawniona dopiero po upływie 3 lat od daty śmierci bliskiej osoby, a dla niepełnoletnich osób ubiegających się o odszkodowanie, 3 lata od momentu uzyskania pełnoletności.

Zgłoś
Wypadek

Zadzwoń jut teraz po bezpłatną konsultację: 020 3670 1616

footer-logo

Prawnicy ds. odszkodowań powypadkowych, którym mogą Państwo zaufać. Zapraszamy do kontaktu.